نشست ۴۵: مروری بر رویدادهای ایران در سال ۹۰

فایل صوتی چهل و پنجمین نشست هفتگی از گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع: مروری بر رویدادهای ایران در سال 90
با حضور: مسعود بهنود و بهروز بیات
تاريخ: شنبه ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 17 مارس 2012

Print Friendly, PDF & Email