نشست ۴۶: نگاهی بر آرایش نیروهای سیاسی پس از انتخابات مجلس

فایل صوتی چهل و ششمین برنامه از گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

موضوع : نگاهی بر آرایش نیروهای سیاسی پس از انتخابات مجلس
با حضور : تقی رحمانی و مسعود فتحی
تاريخ: شنبه ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۱ برابر با 7 آوریل 2012

Print Friendly, PDF & Email