نشست ۴۷: مروری بر رویدادهای ایران در سال

فایل صوتی چهل و هفتمین نشست هفتگی از گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
مذاکرات استانبول:
” بررسی عوامل تعیین کننده در چشم انداز پرونده هسته ای ایران „
با حضور: دکتر مهران مصطفوی، دکتر مهرداد عمادی وعلی مزروعی
تاريخ: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با 21 آوریل 2012

Print Friendly, PDF & Email