نشست مشترک: در بزرگداشت روز جهانی کارگر

فایل صوتی برنامه مشترک
اتحاد جمهوريخواهان ايران و
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران
تاريخ: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با 29 آوریل 2012

بخش اول: “در بزرگداشت روز جهانی کارگر„
سخنران: آقای مهدی کوهستانی نژاد ؛ فعال جنبش کارگری  درایران؛ کانادا
و مشاور کنفدراسیونهای بین المللی کارگری

بخش دوم : “جامعه مدنی و فرایند دموکراتیک سازی در ایران„
سخنران: دکتر سهراب رزاقی؛ فعال جامعه مدنی
و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی


 

Print Friendly, PDF & Email