دوست گرامی علی شاکری عزیز

درگذشت خواهر گرامی تان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت می گوئیم. خود را در اندوه شما سهیم می دانیم و برای شما و بستگانتان آرزوی شکیبائی داریم.

اتحاد جمهریخواهان ایران

۱۹ دی ۱۳۹۴ – ۹ ژانویه ۲۰۱۶
Print Friendly, PDF & Email