برنامه همایش:

روزاول: جمعه ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

 ساعت ۱۴ بعد از ظهر

 • شروع جلسه با پخش سرود
 • خوش آمد گویی و اعلام انتخاب هیئت رئیسه
 • گزارش از طرف مسعود فتحی در باره بین دو همایش
 • اظهار نظرها در باره گزارش
 • اظهار نظر اولیه در بازه سند سیاسی
 • تعیین کمیسیون سند سیاسی

ساعت ۱۶.۳۰

 • پخش  اسکایپی از ایران 
 • و اسکایپ نماینده هجا

ساعت ۱۷.۳۰

 • پانل جمهوریخواهی: امکانات، محدودیت ها، سمت گیری ها 

و جایگاه جمهوریخواهان، 

ساعت ۲۰.۳۰

 • صرف شام

***

روز دوم : شنبه ۲۹ آوریل ۲۰۱۷ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

 ساعت ۱۰ صبح:

 • پخش اسکایپ شیرین عبادی
 • یک نفر از ایران

ساعت ۱۰.۳۰

 • رسیدگی به پیشنهادات روی سند سیاسی

ساعت ۱۳.۳۰ 

 • ناهار

ساعت ۱۴.۳۰

 • پخش اسکایپ امیر ارجمند و کروبی و یکی از دوستان از ایران

ساعت ۱۵

 • پانل سیاسی: اوضاع سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها،

صف بندی ها و موضع جمهوریخواهان،

ساعت ۱۷

 • رسیدگی به پیشنهادات روی سند سیاسی
 • تصویب سند سیاسی

ساعت ۱۸.۳۰ 

 •  پخش سکایپ رضا علوی

  ساعت ۱۹ 

 •  پانل بین الملی:‌ تغییرات در سیاست ایالات متحده آمریکا،

صف بندی ها منطقه،

ساعت ۲۱ 

  شام

***

روز سوم: روز یک شنبه۳۰ آوریل۲۰۱۷ – ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۶ 

ساعت ۱۰ صبح 

 • تصویب سند سیاسی
 • تصویب اسناد و قطع نامه های باقی مانده

ساعت ۱۲

 • نهار

ساعت ۱۳ 

 • انتخاب ارگان های مسئول
 • و وقت ذخیره اگر برخی موارد به درازا انجامید

ساعت ۱۶ 

 • پایان اجلاس
Print Friendly, PDF & Email