ویدیو های همایش ششم

همایش ششم اتحاد جمهوری خواهان ایران، نوامبر ۲۰۱۴- برلین آلمان

میزگرد همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه و چشم انداز آن

شرکت کنندگان:
آزاده اسدی، فرهاد فرجاد، احمد پورمندی، رضا علیجانی، محمد امینی، مهدی فتاپور

گرداننده: فرزانه عظیمی

(با پوزش به خاطر جا افتادگی بخش هایی از میز گرد در فیلم (به دلایل فنی!

بخش اول

بخش دوم

 

Print Friendly, PDF & Email