میزگردها ی همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان

 

میزگردها ی همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان

 میزگرد سیاست خارجی ایران – جمعه 4 اکتبر ساعت 16 تا 19:

شرکتکنندگان: فاطمه امان، مهران براتی، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی

گرداننده: فرزاد جواهری

 

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – شنبه 5 اکتبر ساعت  10 تا 13

شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا

گرداننده: مریم سطوت

 

میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور – شنبه 5 اکتبر ساعت 18 تا 21:

شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر

گرداننده: مهدی فتاپور

 

در جريان سه روز همايش از ظهر روز جمعه چهارم تا ظهر روز يكشنبه ششم اکتبر، علاوه براين ميز گردها مباحثى دررابطه با سياست هاى اتحاد جمهوريخواهان ایران انجام خواهد شد و صاحب نظران و فعالين سياسى شركت كننده در همايش نيز ضمن سخنرانى ديدگاه هاى خود را در رابطه با مسايل سياسى مختلف طرح خواهند كرد.

 

محل همایش: شهر کلن – آلمان:

Bürgerzentrum Alte Feuerwache Köln
Melchiorstr. 3 
50670 Köln-Germany

 

همه برنامه ها بطور زنده از فیسبوک اتحاد جمهوریخواهان ایران پخش خواهد شد.

 

Print Friendly, PDF & Email