میزگرد: پیرامون خطر جنگ در منطقه و موضع نیروهای ملی و جمهوری خواه ایران

میزگرد: پیرامون خطر جنگ در منطقه و موضع نیروهای ملی و جمهوری خواه ایران در این رابطه (ویدیو)

«میزگرد جمهوری خواهی»
نیروهای ملی٬ دم‍کراتی‍ک و جمهوری خواه ایران، جنگ طلبان هر دو طرف را محکوم می کنند و خواهان مذاکره مستقیم هستند.
مهمانان: خانومها مریم سطوت و فرزانه عظیمی، آقایان منوچهر تقوی بیات و هژیر عطاری
۱۸ دی ۱۳۹۸ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان


https://rangin-kaman.tv

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *