میزگرد: ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی

«میزگرد جمهوری خواهی»
ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی
مهمانان: آقایان همایون مهمنش، حسن زهتاب، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری
۷ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *