میزگرد جمهوری خواهی: دولت و اتحادیه کارفرمایان بر علیه کارگران ایران

«میزگرد جمهوری خواهی»

دولت و اتحادیه کارفرمایان بر علیه کارگران ایران
مهمانان: آقایان صادق کار، مهدی کوهستانی نژاد، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش
اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *