شماره ۲۱ فصلنامه پژوهش‌های فرهنگی آرمان منتشر شد

زن، زندگی، آزادی

با گرامیداشت یاد مهسا امینی

       دور فلکی یکسره بر مَنهَج عدل است        خوش باش که ظالم نبرد بار به منزل (حافظ) 

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۲۱ در نشانی زیر:

فصلنامه پژوهش‌های فرهنگی آرمان شماره ۲۱

بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان

مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاح زاده 

سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان

فهرست:

ساموئل دیان: پروندۀ حافظ شناسی

پروندۀ حافظ شناسی:  گفتگوهای امروز با افق های حافظ

شهین سراج: حافظ گریان. تاملی در کاربرد اشک در غزل های حافظ

بهاءالدین خرمشاهی: گوته و حافظ  

ناصر کنعانی: سر ویلیام جونز، نخستین مترجم حافظ به زبان انگلیسی  

هادی بهار: یک غزل ناب پزشکی از حافظ  

بهرام گرامی: داو (از اصطلاح های بازی نرد) در شعر حافظ  

مصاحبۀ اختصاصی آرمان با زهرا شمس یدالهیحافظ و فرانسه زبان ها 

نعمت الله مختاری امیرمجدی: ساقی نامه سرایی و شرحی بر سه ساقی نامه (حافظ، ملک الشعرای بهار و سایه) 

اردشیر لطفعلیان: دکتر قاسم غنی، حافظ پژوه ناموری از تبار راستین دانش و فرهنگ   

نادر مجد: حافظ، خنیاگر چیره دست جهان ما (موسیقیت شعر)  

 پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

نکوداشت یاد پروانه بهار و تسلیت به خاندان بهار  

 احمد کاظمی موسوی: در ادامۀ پروندۀ  علی دشتی در آرمان شمارۀ ۲۰ – علی دشتی نویسندۀ کتاب ۲۳ سال چگونه از محکمۀ مخوف جان به در برد؟  

علی میرفطروس: نگاهی نو به جنبش بابک خرمدین (بخش نخست) 

شیریندخت دقیقیان: بخشی از کتاب در دست انتشار پژوهشی در عرفان ایرانی و حکمت قبالا – تباریابی و معناشناسی متفاوتی برای تمثیل نی: معنای عرفانی نی در متون یهود 

تازه های باهَمِستان:  برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان 

سخنرانی ماندانا زندیان در مراسم بزرگداشت اسماعیل خویی در لندن؛ توماج صالحی، خوانندۀ رپ اعتراضی

سودابه رکنی: داستان خوانی به مناسبت سالروز تولد منیرو روانی پور

باهمستان ایران در سوگ مهسا امینی– نادر مجد: شعر شقاوت 

تاریخ

مجید جهانبانی: پایه گذاری صنعت در ایران  

توفیق حیدرزاده: آشنایی ایرانیان با علوم و فناوری جدید  

فلسفه و عرفان

مهدی سیاح زاده- شرح داستان مثنوی مولوی: داستان اسرار گنج در مصر 

مرتضی حسینی دهکردی: جهل مقدس  

تازه ها و جاودانه های شعر  به گزینش علیرضا اکبری 

هوشنگ ابتهاج؛ یدالله رویایی؛ رویا ناصری؛ پیرایه یغمایی؛ حسین منزوی؛ قیصر امین پور؛ محمدرضا شفیعی کدکنی؛ سیمین بهبهانی   

 پیشاپیش از شما برای به اشتراک گذاشتن لینک آرمان ۲۱ در شبکه های اجتماعی سپاسگزاریم.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *