گزارش برگزاری همایش نهم اتحاد جمهوریخواهان ایران

برگزاری همایش نهم اتحاد جمهوریخواهان ایران برای روز های ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۱ (۲۱ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲) در شهر کلن آلمان برنامه ریزی شده بود. تصمیم بر این بود که این همایش با حضور بخش بزرگی از نمایندگان جریانهای سیاسی جمهوریخواه، سکولار و دمکرات و شخصیت ها و اندیشمندان  این طیف برگزار گردد و این تجمع بتواند در راستای همگرایی مجموعه نیروها و امکانی برای بسط گفتگو و همگامی مجموعه این نیروها بکار گرفته شود

اما این همایش بدلیل مصادف شدن با راهپیمایی بزرگ ایرانیان در اروپا در شهر برلین به تعویق افتاد. بدلیل اوج گیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در ایران و اتخاذ تصمیمات متناسب سیاسی؛ همایش نهم اتحاد جمهوریخواهان ایران در روز بیست و نهم ابانماه (بیستم نوامبر) بصورت مجازی و با حضور اعضا برگزار گردید.

همایش بعد از انتخاب هیات رئیسه (فرزاد جواهری، اصغر خرسند و مهدی فتاپور) کار خود را آغاز کرد.

  • در بخش اول گزارشی از فعالیت اتحاد جمهوریخواهان ایران بین دو همایش توسط مریم سطوت داده شد. در این گزارش به مواضع سیاسی اتخاذ شده از طرف اتحاد جمهوریخواهان ایران و فعالیت هایش در زمینه های مختلف بویژه همکاری ها با نیرو های جمهوریخواه دیگر پرداخته شد. در ادامه سوالات، انتقادات در رابطه با فعالیت های گذشته و پیشنهادات برای بهبود کارها از طرف شرکت کنندگان در همآیش مطرح شد.
  • –        بعد از گزارش پیام دو نفر از زندانیان سیاسی، خانم ها عالیه مطلب زاده و نرگس محمدی توسط خانم غزال عبداللهی خوانده شد.
  • در بخش سوم بررسی سند سیاسی که توسط کمیسیون مربوطه تهیه شده بود، در دستور قرار گرفت. سند سیاسی قبل از ارایه به همآیش از طریق  مراجعه به اعضا و در نظر گرفتن پیشنهاد های آنها تدقیق و بازنویسی شده بود. در ابتدا یکی از اعضای کمیسیون توضیحاتی در رابطه با سند و نکات مهم ان مطرح کرد. بعد از سخنرانیها و اظهار نظر ها در رابطه با مضمون سند، در باره کل آن رای گرفته شد و با ۹۱ در صد رای موافق، ۳ درصد رای مخالف و ۶ درصد رای ممتنع مورد تایید قرار گرفت.
  • ضرورت صدور قطعنامه ای متناسب با شرایط جدید مطرح شده بود. در این رابطه قطعنامه ای با مضمون « همایش شورای منتخب را موظف میکند که نقشه راه اتحاد جمهوریخواهان ایران را با توجه به شرایط جدید تهیه و تصویب نماید.» که توسط مزدک لیماکشی ارایه شده بود با ۶۱ در صد مورد تایید قرار گرفت.

 انتخاب شورای هماهنگی:

به علت کمبود وقت انتخاب شورای هماهنگی در جلسه دیگری در روز۱۱ دسامبر برگزار شد و داوطلبین عضویت در شورای همآهنگی به رای گذاشته شدند و دوستان زیر انتخاب شدند که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

وهاب انصاری، رضا جوشنی، اسماعیل ختائی، اصغرخرسند، بهروز خلیق، جمشید خون جوش، اکبر دوستدار، اسماعیل زرگریان، حسن زهتاب، مریم سطوت، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، فرهاد فرجاد، یدی قربانی، حسن کلانتری، جلال کیابی، مزدک لیماکشی.

هیات رئیسه همایش نهم

۲۳ آذر ۱۴۰۱ – ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *