استقبال بنیاد جمهوری ایران از همگامی جمهوریخواهان

بنیاد جمهوری ایران همگامی پنج سازمان جمهوریخواه را شادباش می‌گوید

اعلام همگامی پنج سازمان جمهوریخواه در خارج از کشور مایه خرسندی ما، کوشندگان در بنیاد جمهوری ایران است.

از مفروضات یک جامعۀ دمکراتیک وجود سازمان‌ها‌‌ی مدنی و حزب‌ها‌‌ی سیاسی است که بتوانند منافع و ارزش‌ها‌‌ی بخش‌ها‌‌ی گوناگون جامعه را بازتاب دهند، از جمله در نتیجه ایجاد توازن میان منافع و ارزش‌ها‌‌ی گوناگون است که دمکراسی تحقق می‌یابد.

جامعۀ ایران دستخوش ابر بحران‌ها‌‌ئی است که فروپاشی رژیم ولایت فقیه را در افق هویدا کرده‌اند.‌‌ با توجه به غیاب اجباری سازمان‌ها‌‌ی سیاسی مستقل در دو رژیم پهلوی و اسلامی، خطر فروپاشی رژیم در یک خلآ سیاسی تهدیدی جدی است. از جمله بدین خاطر، ایجاد گرانیگاه جمهوریخواهان به موازات دیگر نحله‌ها‌‌ی بالقوه موجود در ایران، نیازی مبرم است. تاریخ گواه است که پذیرش کثرت اندیشه و تحلیل و کوشش برای تبادل ارزش‌ها‌‌ و اولويّت‌ها‌‌ی متنوّع در جمع کوشندگان متعهّد به عدالت اجتماعی، حقوق بشر، برابری، آزادی، صلح، تبعیض زدائی و جدائی دین از حکومت، پیش شرط موفقيّت دمکراسی است.

ما امیدواریم که این پنج سازمان دعوت از دیگر جمهوری‌خواهان آزادی‌خواه و به ویژه زنان مبارز را برای پیوستن به جمع همگامی را در سر لوحه برنامه‌ها‌‌ی عاجل خود قرار دهند.

بنیاد جمهوری ایران تصمیم ۵ سازمان جمهوریخواه برای همگامی را شادباش می‌گوید و امیدوار است که این همگامی به گام‌ها‌‌ئی به سوی ایجاد ائتلاف وسیع میان نحله‌ها‌‌ی گوناگون جمهوریخواهی منجر شود.

بنیاد جمهوری ایران به این امید آغاز به کار کرد که زمینۀ همکاری سازمان‌ها‌‌ی جمهوری‌خواه را فراهم آورد. از جمله اهداف بنیاد ما این است که به یاری بسترسازی برای تبادل نظر، بحث و گفتگو در چارچوب پلاتفرمی برای برگزاری سمینار‌ها‌‌، اندیشکده‌ها‌‌، و رسانه‌ها‌‌ی مشترک میان این سازمان‌ها‌‌ و شماری در خور توجه از شخصیت‌ها‌‌ی جمهوریخواه مستقل، شرایط ائتلافِ میان آنان را در برونمرز مهیا کند. باشد که بازتابش در درون کشور، جائیکه اتحادیه‌ها‌‌ و حزب‌ها‌‌ی ریشه دار شکل خواهند گرفت، مشوق همکاری و ائتلاف جمهوریخواهان باشد.

ما از همگامی اتحاد جمهوریخواهان ایران، همبستگی جمهوریخواهان ایران، سازمان‌ها‌‌ی جبهۀ ملی ایران – خارج از کشور، حزب چپ ایران (فداییان خلق) جبهۀ ملی – اروپا استقبال می‌کنیم و آن را کنشی می‌پنداریم که ما را در کوشش خود برای امتداد این همگامی به ائتلافی گسترده، دلگرم می‌کند.

دست همه یاران همگام را می‌فشاریم و برای پایداری، غنای کیفی و‌ گسترش کمی این نهاد، در کنارشان خواهیم بود.

هیات مدیره بنیاد جمهوری ایران
۱۵.۰۳.۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *