در استقبال از تشکیل «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»

بدین ترتیب، ما، بر اساس اهداف برنامه‌ای و سیاسی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در تأکید بر استقرار عدالت اجتماعی در یک جمهوری سکولار، مردمی و دموکرات به عنوان بدیل جمهوری اسلامی، اهداف اعلام شده در سند «همگامی» را در راستای مواضع سازمان می‌دانیم و آمادگی خود را برای هم‌اندیشی، گفت‌وگو و هم‌کاری در «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» با شما که در تدارک اجلاس تأسیسی آن هستید، اعلام می‌داریم.

به مسئولین محترم

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
جبههٔ ملی ایران – اروپا
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان‌های جبههٔ ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

دوستان و رفقای عزیز و ارجمند!

با استقبال و خرسندی از اعلام موجودیت «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» توسط شما، ما سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تبریکات صمیمانهٔ خود را به شما ابراز می‌داریم. تلاش‌های شما به عنوان بخشی از مبارزهٔ مشترک جمهوری‌خواهان در تقویت گفتمان جمهوری‌خواهی و اقدام به ایجاد همسویی و انسجام برای حضوری مؤثرتر در صحنهٔ سیاسی کشور در اوضاع حساس کنونی دستاوردی قابل ستایش است.

فداییان با هر فکر و عقیده‌ای، از ابتدا تا کنون، در راستای جمهوری‌خواهی کوشیده‌اند. آن‌ها هم‌چنان به عنوان نیرویی خواهان برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب یک جمهوری غیردینی، مردمی و مبتنی بر مردم‌سالاری در جنبش جمهوری‌خواهی میهن ما حضور دارند. پیش‌نویس سند همگامی بر: «تقویت گفتمان جمهوری‌خواهی» و بر «ضرورت افزایش همگرایی و انسجام در صفوف نیروهای جمهوری‌خواه»، «تقویت بلوک جمهوری خواه در اپوزیسیون و ایجاد ثقل نیروهای جمهوری خواه» تأکید دارد. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نیز بر مبنای مصوبات کنگرۀ نوزدهم خود وظایف فوق را وظیفۀ مشترک همۀ جمهوری‌خواهان سکولار و دموکرات می‌شناسد و خود را با شما در انجام وظیفه‌ای که برای خود قائل‌اید، هم‌راستا و همسو می‌داند.

تکیه و امید سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای گذار از جمهوری اسلامی، همسو با پنج تشکل جمهوری‌خواه، بر مبارزات مدنی و صلح‌آمیز در ایران استوار است. ما خود را حامی مبارزانی می‌دانیم که در ایران در برابر استبداد حاکم ایستادگی می‌کنند و نه برعکس. ما فداییان بر این باوریم که رهبری سیاسی محصول جلب حمایت مردم در داخل کشور است. ما با هر نوع تلاش برای تشکیل رهبری با جلب حمایت قدرت‌های بزرگ مخالفیم.

بدین ترتیب، ما، بر اساس اهداف برنامه‌ای و سیاسی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در تأکید بر استقرار عدالت اجتماعی در یک جمهوری سکولار، مردمی و دموکرات به عنوان بدیل جمهوری اسلامی، اهداف اعلام شده در سند «همگامی» را در راستای مواضع سازمان می‌دانیم و آمادگی خود را برای هم‌اندیشی، گفت‌وگو و هم‌کاری در «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» با شما که در تدارک اجلاس تأسیسی آن هستید، اعلام می‌داریم.

بى‌گمان موفقیت مجموعهٔ ما جمهوری‌خواهان در ایجاد همبستگى سراسرى میان تشکل‌های گوناگون، متنوع و وسیع آن و از جمله کانون‌هاى در حال شکل‌گیری جمهوری‌خواهى می‌تواند نقشی بی‌بدیل در فرجام پیروزمند جنبش «زن، زندگى، آزادى» و در تحولات سیاسی پیش رو در ایران ایفاء نماید و امیدواریم این گام مهم به همگامی همهٔ نیروها و شخصیت‌های جمهوری‌خواه دموکرات کشور بیانجامد.

با آرزوی موفقیت برای تلاش‌های شما در جهت انسجام صفوف نیروهای جمهوری‌خواه برای ایفای نقش در خور در تحولات میهن‌مان به شما درود می‌فرستیم.

شنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ (۱۱ مارس ۲۰۲۳ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *