اطلاعیه “حزب دمکراتیک مردم ایران”: در انتخابات نمایشی و انتصابی شرکت نمی کنیم!

 انتخابات مهم‌ترین فرآیند شرکت جامعه مدنی در سرنوشت خویش است.

استمرار عدم پایبندی حکومت به حقوق اساسی ملت، محدودیتِ فزایندهٔ فعالیت سیاسی احزاب، حذف و گزینش حداکثری کاندیداها، همراه با سرکوب اعتراضات و خواست های جامعه مدنی، راه را بر مشارکت واقعی و آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود بسته است.

مهندسی انتخابات یازدهم اسفند  پاسخ حکومت به اعتراضات مردمی است که در سال گذشته  با جنبش “زن، زندگی، آزادی”، برای باز‌پس‌گرفتن حقوق و آزادی های قانونی و طبیعی خود به خیابان آمدند و با خشونت تمام سرکوب شدند.

در چنین شرایطی اراده حاکمیت جمهوری اسلامی به سوی یکدست کردن مجلس شورا و خبرگان و دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی است.

انتخابات آزاد اصل بی‌بدیلِ ایجاد همبستگی و صلح اجتماعی، و  امید به امکان تحول مسالمت آمیز است.

شرکت در این انتخاباتِ مدار بسته، تکرار وضع موجود است و تناسبی با انباشت مطالبات لاینحل جامعه ندارد. به همین رو حزب دمکراتیک مردم ایران در این انتخابات فرمایشی شرکت نخواهد کرد و به همه مردم حق طلب ایران نیز پیشنهاد می کند در این انتخابات نمایشی و فرمایشی شرکت نکنند.

ما نسبت به تلاش برای دادن‌ ارقام جعلی از تعداد شرکت کنندگان، و نتایج مخرب آن در بی معنا کردن کامل نهاد انتخابات هشدار می دهیم.

دوری از صندوق های رای و تلاش برای افشای خصلت نمایشی این انتخابات، موثرترین شیوهٔ اعمال اراده ملت برای تغییر و دفاع از ارزش های جمهوریت است.

حزب دمکراتیک مردم ایران

اسفند ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *