برگزاری کنفرانس جمهوری‌خواهی

به مناسبت سال‌گرد اعلام موجودیت «همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران»، این ائتلاف سیاسی جمهوری‌خواه، آیین گفتگو حول موضوعات اوضاع کنونی کشور ایران و راهبرد سیاسی گذار از جمهوری اسلامی و همچنین چگونگی ایجاد ثقل جمهوری‌خواهی را برپا می‌دارد.

مکان: آلمان، شهر کلن
زمان: ۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *