توماج صالحی آزاد باید گردد

توماج صالحی در دادگاه فرمایشی اصفهان به اتهام  “افساد فی الارض”، همکاری با یک دولت خارجی و “دعوت به اغتشاش” محکوم به اعدام شده است و این در حالی است که قبلا توماج برای مدتی آزاد شده  و دیوان عالی حکم سبک تری را برایش در نظر گرفته بود. قصد  جمهوری اسلامی از طرح اعدام توماج صالحی ایجاد  رعب و وحشت،ایجاد فضای نا امیدی در میان جوانان و جلوگیری از حضورشان در اعتراضات احتمالی خیابانی است.

«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»  صدور حکم اعدام  توسط جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط توماج صالحی است.

همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۴ آوریل ۲۰۲۴

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *