لزوم مقاومت جمعی و اعتراضات هدفمند علیه اعدام و سرکوب

جمهوری اسلامی ایران به موازات محروم کردن بیشتر‌ اکثریت مردم ایران از حقوق و مطالبات خود و شدت بخشیدن به استبداد، کوچک شدن مجموعه حاکمان، فشارهای سیاسی و فرهنگی را افزایش داده است. زنان هدف همیشگی سرکوب جمهوری اسلامی در تنگنای بیشتر برای حجاب اجباری هستند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی با محدودیت‌ها و سختی‌های بیشتری مواجه شده‌اند؛ به گونه‌ای که ضیا نبوی به دلیل اعتراض به وجود ساس در زندان با حبس در سلول انفرادی مجازات شده است. زندانیان زندان ارومیه ‌وضعیت اسفناکی دارند. از حضور خانواده‌های قربانیان جنایت اعدام‌های دستجمعی ۶۷ در آرامستان خاوران جلوگیری شده است. شادی از مرگ ابراهیم رئیسی جنایتکار نیز با تهدید و بازداشت مواجه شده است.

«همگامی» تشدید سرکوب و اختناق را محکوم کرده و بر لزوم تداوم و گسترش مقاومت جمعی و اعتراضات هدفمند علیه اعدام و نقض حقوق شهروندی تاکید می‌کند.

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ برابر با ۲۰۲۴/۰۵/۲۵

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *