برگزيده مطالب رسانه ها در باره همايش پنجم

اتحاد جمهوری خواهان ايران
برنامه افق، صدای آمريکا

همایش جمهوری‏‌خواهان: ازگفتمان جنگ تا آسیب‏‌شناسی همگرایی
صدای آلمان

پايان پنجمين همايش اتحاد جمهوری‌خواهان ايران
راديو زمانه

آغاز به کار پنجمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران
جنبش راه سبز

بررسی مسائل ایران در کنگره اتحاد جمهوری خواهان ایران
امروز

همایش جمهوری‌خواهان به پایان رسید؛ تاکید بر صندوق رای
خودنويس

اتحاد جمهوری‌خواهان؛ سهل و ممتنع، نقدی بر اظهارات مريم سطوت، حميد فرخنده
خبرنامه گويا

پنجمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران
اخبار روز – بالاترين

برگزاری پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
موج سبز

همایش اتحاد جمهوری‏‌خواهان: از گفتمان جنگ تا آسیب‏‌شناسی همگرایی
دويچه وله-بالاترين

سخنان خانم سویم داگدلن در همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان
آینده ما

همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان
راديو زمانه

برگزاری پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
پارسيس پرس

پایان پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
پارسيس پرس

اپوزیسیون خارج از ایران و جنبش سبز
ندای سبز آزادی

همایش «کلن»؛ کنار هم آمدن اپوزیسیون و آشتی‌طلبی جمهوری‌خواهان با نظام
خودنويس

اتحاد جمهوری‌خواهان و گوناگونی طیف‌های سیاسی
راديو زمانه

تلاشی دیگر برای همگرایی مخالفان؟
روز آنلاين

اتحاد جمهوری خواهان پاسخ بدهد: دقیقا چه چیزی درجمهوری اسلامی را باید اصلاح کنیم؟
آزادگی

همه باهم، برای آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی وفعالان صنفی و پایان دادن به زندان خانگی
کارآنلاين

سيمرغ
کدووم
بی رنگی
ايرانيان خبر
آزادگی
از سرزمین پست

Print Friendly, PDF & Email