نشست ۳۳: گاه امروز روزنامه نگاران به جنبش سبز

فایل صوتی سی و سومین نشست هفتگی از سلسله گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
نگاه امروز روزنامه نگاران به جنبش سبز
آرش بهمنی – روزنامه نگار
تاريخ: شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ برابر با 3 دسامبر 2011

Print Friendly, PDF & Email