میزگردهای همایش هفتم

 

در این همایش سه میزگرد برگزار خواهد شد:

 

۱اوضاع سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها،

صف بندی ها و موضع جمهوریخواهان،

شرکت کنندگان:

حسن شریعتمداری، ملیحه محمدی، رضا علیجانی، علی کشتگر، مسعود فتحی

 

۲تغییرات در سیاست ایالات متحده آمریکا،

 صف بندی ها منطقه،

 

شرکت کنندگان:

فرزانه روستائی، مهران براتی، فرخ نگهدار، بهروز خلیق

 

۳امکانات، محدودیت ها، سمت گیری ها

و جایگاه جمهوریخواهان،

 

شرکت کنندگان:

امیر مومبینی، مهرداد درویش پور، مهدی فتاپور

 

در همایش هفتم صاحب نظران و مهمانان همآیش، هم چنین اعضای اتحاد جمهوریخواهان ایران، علاوه بر مشارکت در بحث ها، امکان سخنرانی خواهند داشت.

مباحث همآیش هفتم از طریق پالتاک پخش خواهد شد

مباحث مربوط به همآیش در سایت جمهوری درج و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

 

گزارش ویدیویی میزگردها

Print Friendly, PDF & Email