گزارش هفتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

هفتمین همآیش اتحاد جمهوریخواهان ایران طی روزهای ۸، ۹ و ۱۰ ارزدیبهشت ۱۳۹۶ (۲۸، ۲۹ و ۳۰ آوریل ۲۰۱۷) در استکهلم سوئد برگزار شد.

 

جمعه  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ همایش هفتم با خوش آمد گوئی آقایان مسعود فتحی(مسئول هیات سیاسی-اجرائی) و فرزاد جواهری(مسئول هیات رئیسه شورای همآهنگی) در ساعت ۱۴.۳۰ آغاز شد. هیات رئیسه پیشنهادی مورد تائید همایش قرار گرفت و همآیش رسما کار خود را آغاز نمود.

مسعود فتحی از طرف هیات سیاسی اجرائی گزارش مختصری از کار و فعالیت های اتحاد جمهوریخواهان در فاصله دو همایش ارائه  داد. در ادامه به سوالات طرح شده پاسخ داده شد. هم چنین شرکت کنندگان به اظهار نظر در مورد گزارش پرداختند.

 

در این بخش از دوست گرامی ضیا عابدی یاد شد که در فاصله دو همآیش دیده از جهان فرو بست. ضیاء یکی از پیگیرترین یاران ما از همان آغاز تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران، عضو شورای هماهنگی، عضو هیات رئیسه آن و چندین دوره عضو هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران بود.

 

سپس سند سیاسی تهیه شده توسط کمیسیون منتخب هیات سیاسی-اجرائی مورد بحث مقدماتی قرار گرفت. بعد از آن، همایش کمیسیونی را برای کار نهائی روی سند انتخاب نمود و از شرکت کنندگان خواست تا پیشنهادات خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند.

در باره چگونگی و کیفیت انتشار گزارش و سند سیاسی  سئوال شد. در پاسخ  گفته شد پیش نویس سند پیش از همایش در سایت جمهوری منتشرشده است. آن چه به عنوان مصوبه همایش انتشار خواهد یافت، بخش سیاست های ما می باشد.

 

پس از آن همایش وارد بخش مربوط به پیام ها و پانل ها شد.

نخست صحبت آقای عیسی خان حاتمی از رهبران جبهه ملی ایران از طریق اسکایپ پخش شد.

سپس پانل جمهوریخواهی: امکانات، محدودیت ها، سمت گیری ها و جایگاه جمهوریخواهان، با شرکت آقایان مهرداد درویش پور، مهدی فتاپور، امیر ممبینی و گردانندگی خانم مریم سطوت برگزار گردید که تا ساعت ۲۱ شب ادامه یافت.

 

جلسه روز شنبه با گزارش کار کمیسیون سند سیاسی در باره تغییرات در بخش سیاست های ما ادامه یافت. پیشنهادات مختلفی به کمیسیون داده شده بود، که اکثر آن ها وارد شده و فقط یک مورد در کمیسیون مورد توافق نبود که قرار شد به رای گذاشته شود.

پیشنهاد علی پورنقوی این بود که عبارت زیر در رابطه با برنامه هسته ای در سند آورده شود:

»برنامه هسته ای ایران خواه غنی سازی ، خواه توسعه انرژی هسته ای متوقف شود.«

قرار شد در مورد این پیشنهاد رای گیری شود.

 

در ادامه جلسه روز شنبه نخست هیات رئیسه همایش، زمانی را برای اطلاع رسانی در مورد مناظره کاندیدا های ریاست جمهوری در ایران در نظر گرفت که دو تن از دوستان (آقایان علی کشتگر و مسعود آذری) در این مورد اطلاع رسانی نمودند .

سپس همایش با شنیدن صحبت های خانم شیرین عبادی در مورد انتخابات اخیر، ازطریق اسکایپ ادامه یافت.

بعد از آن خانم شیرین دقیقیان در مورد مقوله «توانمندسازی شهروندان» یا citizen empowerment

همچون فصل مشترک وحدت عمل نیروهای جمهوریخواه صحبت کرد.

جلسه با سخنان آقای امیرارجمند از طریق اسکایپ در باره انتخابات و رد صلاحیت ها، و صحبت های آقای محمد تقی کروبی در باره «نقش احزاب در توسعه سیاسی ایران و انتخابات اخیر» ادامه یافت.

 

جلسه با پانل سیاسی تحت عنوان »اوضاع سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، صف بندی ها و موضع جمهوریخواهان»، با شرکت خانم ملیحه محمدی و آقایان حسن شریعتمداری، رضا علیجانی،علی کشتگر، مسعود فتحی و با مدیریت فرزاد جواهری برگزار گردید.

 

سپس سخنرانی اسکایپی رضا علوی در باره درگیری های منطقه ای و مسائل بین المللی ایراد گردید.

 

آخرین پانل همآیش هفتم پانل بین المللی تحت عنوان «تغییرات در سیاست ایالات متحده آمریکا، صف بندی ها منطقه» بود که با شرکت خانم فرزانه روستائی و آقایان فرخ نگهدار، مهران براتی، بهروز خلیق و با  گردانندگی گودرز اقتداری برگزار شد. لازم به ذکر است که یکی از شرکت کنندگان این پانل دوست ارجمند بهروز بیات بود که به دلیل لغو غیر قابل پیش بینی پروازش به سوئد موفق به حضور در ّهمآیش نشد.

 

در پایان جلسه روز شنبه صحبت های اسکایپی آقای بهروز ستوده از اعضای هیات سیاسی اجرائی سازمان همبستگی برای جمهوری و حقوقو بشر در ایران (هجا) برای حاضران پخش شد.

جلسه در ساعت ۲۱.۳۰ به پایان رسید.

 

جلسه روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت/ ۳۰ آوریل به تصویب سند سیاسی، قرارها و انتخاب شورای همآهنگی اختصاص داشت.

نخست مخبر کمیسیون سیاسی همایش هفتم نکات وارد شده را به اطلاع همایش رساند. سپس یک پیشنهاد که از سوی کمیسیون پذیرفته نشده بود برای تصمیم گیری در اختیار همایش قرار گرفت.

علی پور نقوی در باره پیشنهاد خود توضیح داد.

«برنامه هسته ای ایران خواه غنی سازی ، خواه توسعه انرژی هسته ای متوقف شود».

قرار شد دوبخش «توقف غنی سازی» و «توسعه انرژی اتمی» جداگانه به بحث گذاشته شده و رای گیری شود.

بعد از بحث در باره توقف غنی سازی ، رای گیری شد و تصویب نشد.

در باره توسعه انرژی هسته ای هم بحث شد. موافق و مخالف نظرات خود را توضیح دادند.

این بخش هم رای لازم را را نیاورد و تصویب نشد.

 

در ادامه کل »سیاست های ما«، با اصلاحات وارد شده، به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

 

بعد از آن دو قرار برای تصویب رائه شد که قرار اول را خانم مریم سطوت ارائه کرد.

قرار مریم سطوت: سند منحصرا مشتمل بر مواردی است که در اجلاس به رای گذاشته می شوند.

موارد: موارد ناظر بر موضعگیری های اتحاد در دوره پیش رو تا همایش آتی است.

این قرار  به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

 

قرار دوم از سوی اکبر دوستدار در باره شرکت در انتخابات ارائه شد، پس از قرائت این قرار موافق  مخالف صحبت کردند.

حسن زهتاب از طرف هیئت رئیسه پیشنهاد کرد که به جای نوشته ای که ارائه شده بود، قرار کوتاهی برای تصمیم گیری به اجلاس ارائه شود.

قراری که به همآیش برای رای گیری ارائه شد، عبارت بود از:

«همایش هفتم اتحاد جمهوریخواهان ایران از شورای هماهنگی منتخب همایش میخواهد که همه مردم را به شرکت هرچه وسیع تر در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دعوت کند.»

این قرار به تصویب رسید.

 

انتخاب شورای همآهنگی

از جمع واز طریق میل در لیست اعضا در باره کاندیداتوری برای عضویت در شورا سئوال شد و ۱۵ نفر کاندیداتوری خود را اعلام کردند.

پیشنهاد شد که همایش این لیست ۱۵نفره را تایید کرده و امکان اضافه کردن ۳ نفر به لیست را به بحث و نظرخواهی از همایش بگذارد .

در باره لیست ۱۵ نفره از لیست سوال شدو باتفاق آرا در همایش تایید شد

پس از بحث وتبادل نظر در باره اضافه کردن سه نفر به اعضای شورا، رای گیری شد و رای کافی را نیاورد.

 

امیر ممبینی قرار زیر در باره پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی از اعضای  قدیمی و بنیانگذار اتحاد جمهوریخواهان را ارائه داد.

قرار :همایش جمهوریخواهان شورای هماهنگی را موظف می کند تا به تشکیل یک شورای مشورتی از اعضا سابقه دار و با تجربه اقدام کند،

این قرار هم تصویب شد.

 

فردای روز آخر همآیش هفتم روز اول ماه مه بود و همایش این روز را به همه کارگران و زحمتکشان مملکتمان تبریک گفته و از خواست های برحق آن ها پشتیبانی کرد.

 

هم چنین مزدک لیماکشی از دوستان استکهلم و عضو هیات برگزاری همایش توضیح داد که: برخی از دوستان در ایران علاقمند بودند در همایش از راه دور شرکت داشته باشند متاسفانه اشکالات تکنیکی پیش آمد و کاملا عملی نگردید. این دوستان علیرغم فشارهائی که به آنها وارد میشود علاقه زیادی به همکاری نشان میدهند و از اینکه اجا در این زمینه تلاش میکند تشکر کردند. سعی کنیم فاصله بین خارج و داخل را کمتر کرده و برطرف کنیم.

 

در پایان همآیشداز دوستان بزرگوار بابک امیرخسروی و مهدی خانبابا تهرانی  که از بنیانگذاران اتحاد جمهوریخواهان ایران هستند، تجلیل شد. این دو متاسفانه نتوانستند در همایش حضور داشته باشند ولی حمایت و همکاری خود را با اتحادجمهوریخواهان از صمیم قلب اعلام داشته و آرزوی موفقیت برای همه دارند. همایش از تلاشی که این دوستان در تمامی این سال ها در شکل گیری و در جهت ارتقاء اجا به کار برده اند، قدردانی نمود.

 

لازم به ذکر است که همه مباحث و پیام های دو روز نخست همآيش از طریق فیس بوک مستقیما پخش می شدند و فیلم آن ها هنوز هم در فیس بوک اتحاد جمهوریخواهان ایران هست.

 

هیئت رئیسه همایش هفتم

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۷ مه ۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email