چرا حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از پذیرش بحران وحشت دارد؟

شیوع ویروس کرونا در ایران و گسترش سریع آن به کشورهای همسایه و فراتر نه تنها نگرانی جامعه جهانی را دامن زده بلکه دوباره سوالهایی درباره کفایت حاکمیت جمهوری اسلامی در مدیریت بحران بوجود آورده. سوالهایی از جمله اینکه حاکمیت چه زمانی از ورود ویروس به کشور مطلع شده، چرا مناطق درگیر را قرنطینه نکرده و اینکه چرا در طول چند هفته گذشته با کم اهمیت جلوه دادن مسئله اجازه رقم خوردن یک بحران را داده. بی اعتمادی مردم به حاکمیت و رسانه های دولتی هم مزید بر علت شده. در این برنامه میپرسیم چگونه یک ویروس تبدیل به تهدیدی برای جامعه و بحرانی برای حاکمیت در ایران شد ؟ و چرا حکومت ایران از پذیرش بحران می ترسد؟
مهمانان برنامه: عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد آمریکا، احمد سلامتیان تحلیلگر مسایل سیاسی ایران و سعید معیدفر جامعه شناس

صفحه دو آخر هفته
بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *