انتخابات ایران: چه چیزی این دوره را جذاب می‌کند- صفحه دو

ثبت نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران آغاز شده و در پایان روز نخست نام‌ فرماندهان نظامی سرشناس در لیست کاندیداها پرسش‌هایی را ایجاد کرده است اگر چه محمود احمدی‌نژاد مثل سایر رئسای جمهوری پیشین ایران، از نداشتن اختیارات کافی در زمان ریاست جمهوری‌اش گلایه می کرد، اما او هم به جمع نامزدهای این دوره ریاست‌جمهوری پیوست فرناز قاضی زاده در برنامه این هفته صفحه دو با مهمانان برنامه به این پرسش می‌پردازد که چه چیزهایی این انتخابات را برای نظامیان و سیاستمداران جذاب می‌کند؟

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *