سخنرانی مریم سطوت در همایش برای نجات ایران؛ گفت‌وگو درباره هدف برگزاری آن

سخنرانی مریم سطوت در همایش برای نجات ایران

نشست مجازی دو روزه «گفت‌وگو برای نجات ایران» با هدف تقویت گفتمان گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومتی دموکراتیک پایان یافت

گفت‌وگو با مریم سطوت، فعال سیاسی درباره هدف اصلی برگزاری این نشست

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *