چشم‌انداز اقتصادی جهان در گفتگو با مهرداد عمادی

اقتصاد جهان با دکتر مهرداد عمادی!
در این میز گرد اقتصادی، پس از سخنرانی دکتر عمادی، آقایان علی پورنقوی، دکتر رضا قریشی، دکتر منصور فرهنگ، دکتر بهروز بیات و دکتر اکبر مهدی در گفتگو شرکت کردند.
بنیاد جمهوری ایران قصد دارد به برگزاری اینگونه میزگرد ها ادامه بدهد. جلسه دوم در دهم ژوئیه برگزار می شود. در این نشست، آقای عمادی به اقتصاد منطقه خاورمیانه می پردازند.
برای ارایه نظر و پیشنهاد، همکاری با بنیاد و شرکت در برنامه های گفت و شنود، با نشانی زیر با ما تماس بگیرید.
jomhouribonyad@gmail.com


رادیو “بجا” تولیدات بنیاد جمهوری ایران را منعکس می‌ کند.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *