بیانیه همگامی: ضرورت مقابله با تشدید سرکوب زنان و افزایش اعدام توسط حکومت اسلامی ایران

روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، حکم اعدام خسرو بشارت، زندانی کُرد پس از ۱۴ سال حبس در زندان قزل حصار کرج به اجرا درآمد. به گزارش سازمان حقوق بشر در چهار هفته گذشته ۱۰۳ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

دادن حکم اعدام به توماج صالحی و تعداد دیگری از فعالین جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دادن حکم هشت سال زندان به محمد رسول‌اف، کارگردان «زن، زندگی، آزادی» و حکم مصادره اموال او که منجر به خروجش از کشور شد، برگشت گشت بدنام و ارتجاعی ارشاد برای ادامه سرکوب زنان به خاطر داشتن حجاب اختیاری، همه و همه نشان از توحش حکومتی دارد که تنها راه حفظ قدرت خود را در سرکوب، کشتار و زندان یافته است.

ائتلاف همگامی در این مرحله تلاش برای همکاری بیشتر گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب جمهوری‌خواه جهت توسعه مبارزات دموکراتیک برای ایجاد تغییرات و بیش از همه مقابله با سرکوب و اعدام را امری حیاتی می‌داند و به کوشش خود در این زمینه ادامه می‌دهد.

«همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران»

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ (۲۷ مه ۲۰۲۴)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *