حمایت «همگامی» از خواست‌های زندانیان اعتصاب کرده علیه اعدام

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌های مختلف کشور با توجه به افزایش احتمال اجرای گسترده احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذا زدند.

گزارش‌ها حاکی از آن ‌است که در چند روز اخیر حاکمیت با سواستفاده از شرایط ملتهب منطقه، شماری از محکومان غیرسیاسی در زندان‌های مختلف کشور را اعدام کرده، شماری را نیز جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی انتقال داده و همچنین در فضاهای عمومی به تشدید سرکوب زنانی که به حجاب اجباری اعتنایی نمی‌کنند، پرداخته است.

همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق حق حیات، بار دیگر اعدام‌ها و جنایات جمهوری اسلامی را محکوم کرده و از خواست‌های زندانیان اعتصابی حمایت و پشتیبانی می‌کند.

@hamgamijds

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *