میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم – بخش دوم

بخش اظهار نظر و پرسش و پاسخ میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی گرداننده: فرزاد جواهری در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی […]

» ادامه

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش اول

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا گرداننده: مریم سطوت در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

» ادامه

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش دوم

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش دوم اظهار نظر و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا گرداننده: مریم سطوت در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه […]

» ادامه

میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش اول

 میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش اول شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر گرداننده: مهدی فتاپور در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

» ادامه

میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش دوم – اظهار نظر و پرسش و پاسخ

 میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش دوم – اظهار نظر و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر گرداننده: مهدی فتاپور در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: […]

» ادامه

سخنرانی پیمان عارف در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

 در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

» ادامه

جمهوری خواهان بر سر سه سراهی!

متن کامل و ویرایش شده سخنرانی نگارنده در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران که به عنوان میهمان به آن دعوت شده بود. پروژه جمهوری‌خواهی همچون برترین شکل نوع سوم و مطلوب اقتدار سیاسی عقلانی و دموکراتیک، فلسفه وجودی‌اش را از ضرورت گذار از اقتدار سنتی (سلطنتی) و اقتدار کاریزماتیک (استبداد دینی) در ایران گرفته است؛ پروژه‌ای لیبرال دموکراتیک که […]

» ادامه

سخنرانی اسفندیار طبری در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

سخنرانی اسفندیار طبری در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

» ادامه

«نیروی سوم» در سه سطح

سخنرانی فرخ نگهدار در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران یک توضیح در مقدمه موضوع صحبت من در همآیش هشتم جمهوری خواهان معرفی «نیروی سوم» در سه سطح و مساله همگرایی بود. آنچه در این نوشته آمده متن پیاده شده همان سخنرانی است با اصلاحات جزئی. در این سخنرانی مفهوم نیروی سوم، در هر 3 سطح، نیرویی «میانه رو» و «معتدل» […]

» ادامه

پیام همبستگی جمهوری‌خواهان ایران به: همایش هشتم اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

اعضای محترم اتحاد جمهوری‌خواهان ایران؛ سلام‌های گرم ما را به نمایندگی از کلیه اعضای همبستگی جمهوری‌خواهان ایران پذیرا باشید و به شما بابت تلاش‌هایتان برای برگزاری همایش هشتم خسته نباشید می‌گوییم و آرزو می‌کنیم همایش شما گام بلند دیگری در تقویت قطب جمهوری‌خواهی در سپهر سیاسی و مسیر دستیابی به دموکراسی برای ایران عزیزمان باشد. تداوم  فعالیت “اتحاد جمهوری‌خواهان” که از تشکل‌های […]

» ادامه
1 2 3