حمله نظامی به مجتمع صنعتی – نظامی اصفهان محکوم است

Created with GIMP

در شب شنبه ۹ بهمن، یک حمله نظامی با استفاده از  ریزپرنده های پهپادی به مجتمع صنعتی-نظامی اصفهان صورت گرفت. برخی خبرگزاری‌ها، دولت اسرائیل را مسئول این حمله نظامی می‌دانند. گرچه  دولت اسرائیل  در اینمورد سکوت کرده است، اما  رخداد اخیر  نیز مانند سایر موارد مشابه، مهر و نشان دولت اسرائیل را بر پیشانی خود دارد. سوای از اینکه حمله مزبور از طرف چه نیرو یا کدام  کشور و با چه بهانه و قصدی صورت گرفته شده باشد، اقدامی علیه امنیت کشور ایران و مردم ساکن آن و مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی است. 

حکومت اسلامی ایران با سیاست خارجی مداخله‌جویانه خود در مناطق بحرانی و حمایت سیاسی و تسلیحاتی از شبه نظامیان منطقه و بویژه کمک به روسیه در جنگ آن علیه اوکراین از طریق ارسال پهپاد و  ظن صدور موشک های دوربرد، زمینه اینگونه حملات نظامی را فراهم می کند.

یکی از اهداف جنبش «زن  زندگی، آزادی» مردم ایران پایان دادن به این سیاست خارجی ماجراجویانه و ضد ملی است. اتحاد جمهوری‌خواهان ایران هرگونه حمله نظامی به ایران و تایید و تشویق به آنرا نه تنها مغایر با منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران می‌داند، بلکه آنرا ضربه به این جنبش نیز ارزیابی می‌کند.

هیئت سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۲ فوریه ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *