نگاهی به همایش پنجم اجا

باعتقاد من همایش اخیر را میتوان درچهار محور اصلی آن که در زیر توضیح خواهم داد علیرغم کم وکاستیهایش موفق ودر راستای جنبش سبزو مردمی و دموکراسی خواهی مملکتمان ایران در این شرایط حساس ارزیابی کرد. این چهار محور عبارتند از تکثر گرائی، تحول طلبی، دموکراسی درونی و شفافیت در عملکرد چه بیرونی و چه درونی تکثرگرائی با همت همگی […]

» ادامه

برگزيده مطالب رسانه ها در باره همايش پنجم

اتحاد جمهوری خواهان ايران برنامه افق، صدای آمريکا همایش جمهوری‏‌خواهان: ازگفتمان جنگ تا آسیب‏‌شناسی همگرایی صدای آلمان پايان پنجمين همايش اتحاد جمهوری‌خواهان ايران راديو زمانه آغاز به کار پنجمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران جنبش راه سبز بررسی مسائل ایران در کنگره اتحاد جمهوری خواهان ایران امروز همایش جمهوری‌خواهان به پایان رسید؛ تاکید بر صندوق رای خودنويس اتحاد جمهوری‌خواهان؛ سهل و […]

» ادامه

برنامه افق «اتحاد جمهوری خواهان ایران«

برنامه افق دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۵ اکتبر: «اتحاد جمهوریخواهان ایران» httpvh://youtu.be/yMRP89-OaTM مهمان ها: مهدی فتاپور، عضو هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران،  فواد تابان، سر دبیر سایت اخبار روز، عضو سازمان فداییان خلق ایران اکثریت؛ دکتر محمد برقعی، عضو هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران، فعال ملی-مذهبی؛ حسین باقرزاده، نویسنده و فعال حقوق بشر. ساعت ۸ تا ٩ شب به […]

» ادامه

گزارش مختصری از فعالیت های اجا در فاصله دو همایش

مواضع سیاسی اجا: در فاصله همآیش چهارم تاکنون همواره در مقاطع مختلف هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان در قبال مهم ترین اتفاقات روز واکنش نشان داده است. مهم ترین موضوع بعد از همآیش چهارم جنبش سبز و الزامات پیشرفت آن بود. در این دوره تلاش شده است که در عین واکنش نسبت به تحولات در جامعه از حقانیت جنبش آزادیخواهانه […]

» ادامه

ارزیابی از اوضاع سیاسی، اولویت‌ها و سیاست‌های ما

پس از تصمیم شورای هماهنگی برای ارائه یک  سند سیاسی به همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران، ما سه نفر تصمیم گرفتیم طرحی برای سند سیاسی  تهیه کرده و برای نظر خواهی اعضا در سایت جمهوری منتشر کنیم. این سند پس از جمع آوری نظرات و تکمیل آن، به همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان فرستاده خواهد شد. در همایش فقط […]

» ادامه
1 2