متن سخنرانیهای در طول همایش

تا بحال سخنرانی های زیر از دوستانی که در همایش سخنرانی کرده اند، به دست ما رسیده است. ضمن درج آنها، از همه دوستانی که در همایش سخنرانی کردند، تقاضا می کنیم در صورت تمایل متن سخنرانی خود را برای درج در سایت بفرستند. در ضمن تعدادی از دوستان که متن سخنرانی برای همایش تهیه کرده بودند، ولی متاسفانه فرصت سخنرانی به آنها نرسید نیز می توانند متن سخنرانی خود را برای درج در این بخش بفرستند.

 

• چهار نکته در ارتباط با جمهوریخواهی، فدرالیسم، دمکراسی و دورنمای دمکراسی در ایران (متن سخنرانی اسفندیار طبری در همایش)

• با درود و سلامی دوباره بر شما (متن سخنرانی شهلا انتصاری در همایش)


• چندی از چالش های فراروی جمهوریخواهان (متن سخنرانی ویکتوریا آزاد در همایش)


• چندی از چالش های فراروی جمهوریخواهان (متن سخنرانی علی اكبرمهدی در همایش)

• مبارزه با خشونت علیه زنان (متن سخنرانی هایده صنعتی در همایش)

• ما برخاسته ایم كه حكومت را به رای مردم كنیم (متن سخنرانی فرخ نگهدار در همایش )

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *